Regler for stævner i Distrikt 5

Dato: 15.03.2018.

Distriktet har vedtaget regler for C-, D- og E-stævner.

 

C-stævner:

C-stævner skal ansøges hos stævnekoordinatoren og derefter koordineres med distrikterne 1 - 5.

Klubberne indsender ønsker til dressur- og springstævner til stævnekoordinatoren senest:

  • 15. maj til 4. – 1. kvartal
  • 15. november til 2. – 3. kvartal

med 1. prioritet og 2. prioritets datoer samt discipliner, kontaktperson og tlf.nr. på distriktets ansøgningsskema (se hjemmeside). Hvis en klub laver flere klubklasser til et C-stævne tæller disse klasser for et klubstævne. Man må dog gerne lave enkelte U-LC og LC-klasser i springning og 4 års klasser i dressur uden at det tæller som et klubstævne.

Der er ingen max på C-stævner og der må gerne afholdes C-stævne tirsdage og onsdage.

Hvis man laver et C-stævne må man gerne afholde klubklasser i begge discipliner.

Eks: Hvis en klub afholder et C-stævne i dressur, kan klubben afholde klubklasser med både spring og dressur i samme weekend. Samtidig må en fjerntliggende klub afholde et klub-stævne samme weekend (syd og nord for strømmen). Dette tæller selvfølgelig som både c-stævne og d-stævne. Møns Sportsrideklub medregnes som tilhørende nord for strømmen.

Propositioner skal være stævnekoordinatoren i hænde og godkendes senest 6 uger før stævnets afholdelse. Overholdes tidsfristen ikke, da kan klubben ikke afholde stævnet.

Aflysninger sendes både til stævnekoordinator og webmaster så hurtigt som muligt.

 

D-stævner:

Alle klubber må afholde 2 weekend D-stævner om året.

Dato ønsker skal være stævnekoordinatoren i hænde ( se venligst dato i c-stævne) med 1. og 2. prioritetsønsker samt discipliner, kontaktperson og tlf.nr. på distriktets ansøgningsskema (se hjemmesiden) Stævner der ikke er godkendt af stævnekoordinatoren, må ikke afholdes.

Propositioner skal være stævnekoordinatoren i hænde og godkendes senest 6 uger før stævnets afholdelse ellers bliver stævnet slettet fra kalenderen og klubben kan ikke afholde stævnet.

Aflysninger sendes både til stævnekoordinator og webmaster så hurtigt som muligt.

Ring og Rid/Spring er en anmeldelsesmetode og disse stævner tæller som D- stævne.

Det er tilladt at afholde D-stævne på tirsdage og onsdage og disse skal med i stævnekoordineringen. Man kan godt ansøge D-stævner midt i stævneåret såfremt der er ledige datoer. Disse tæller ikke med i antal D-stævner.

 

E-stævner:

Stævnet skal ikke koordineres hos stævnekoordinatoren og tæller ikke med som et af de to klubstævner man må afholde pr. sæson. Der må ikke arrangeres E-stævner, hvor der allerede er planlagt D-stævne i samme disciplin syd for strømmen og nord for strømmen. Møns Sportsrideklub medregnes som tilhørende nord for strømmen.

Se regelment.

 

61.5. E-stævner

Et E-stævne må maksimalt være åbent for 3 klubber og der må kun udskrives klasser i sværhedsgrad 0. Der kan dog udskrives en klubmesterskabsklasse samt én opvarmningsklasse hertil i højere sværhedsgrad. Såfremt der afvikles klubmesterskab i sværhedsgrad 1 eller højere, skal der for dressur anvendes autoriseret dressurdommer i henhold til funktionsskemaet i dressurreglementet, som var det en D-klasse. Såfremt der afvikles klubmesterskab i sværhedsgrad 1 eller højere, skal der for springning anvendes autoriseret banedesigner i henhold til springreglementet §332 vedr. banedesignerens funktionsområder. Military, Distance, TREC og Voltigering er ikke omfattet af reglen vedr.

 

Hent stævnereglerne som pdf her

Du er her: Hjem Distrikt 5 Stævneregler