Regler for distriktsmesterskaber i dressur for ponyer 2018

Regler for distriktsmesterskaber i dressur for ponyer 2018

Tilmelding (inkl. efteranmeldelse) skal ske senest mandag inden stævnet. Ekvipagerne skal være kvalificeret/startberettiget med tilmelding.

Vedr. kvalifikationer/udelukkelser: Hvor der i reglerne er omtalt kvalifikationer/udelukkelser, gælder kun resultater opnået i kvalifikationsperioden – dvs. fra 1. januar 2016 til 31. december 2018.

Hvor der i reglerne er omtalt klasser/sværhedsgrader/stævnetyper/ponykategori menes der i ALLE tilfælde den pågældende klasse/sværhedsgrad/stævnetype/ponykategori eller højere.

Antal startende/placerede: bemærk, der skal være min. 3 ekvipager på startlisten for at mesterskabet gennemføres. Såfremt der er færre end 9 startende, udbetales der dog kun dotering til de placerede jf. DRF’s reglement (pkt. 69).

Bemærk: skemaet i DRF’s Fællesbestemmelser pkt. 92.1.3 gælder også deltagelse i indendørs DM.

Kategorierne sammenlægges ved færre end 3 startende i hver kategori. Ryttere må gerne starte i en højere ponykategori. Ryttere, der således f.eks. er udelukket fra start på en kat. 2 pony, må gerne starte mesterskabet på en kat. 1 pony, såfremt denne ekvipage er startberettiget jf. reglerne.

Individuelt mesterskab: tilmelding (inkl. efteranmeldelse) skal ske senest mandag inden stævnet. Ekvipagerne skal være kvalificeret/startberettiget med tilmelding.

Kategori 1: Startberettigede er ekvipager, der har opnået min. 50% i min. LA2B ved C-stævne. Rytteren må ikke have været placeret i sværhedsgrad 5 ved B-stævne.

Kategori 2: Startberettigede er ekvipager, der har opnået min. 50% i min. La1B ved C-stævne. Rytteren må ikke have været placeret i sværhedsgrad 5 ved B-stævne.

Kategori 3: Startberettigede er ekvipager, der har opnået min. 50% i min. LB2 ved C-stævne. Rytteren må ikke have været placeret i sværhedsgrad 4 ved B-stævne.

Bemærk, det er IKKE tilladt at benytte bandager mm. ved mesterskaber (se DRF’s dressurreglement pkt. 219,4).

Generelt: startorden i klassen bestemmes ved lodtrækning.

Der vil være præmieoverrækkelse samt udbetaling af dotering.

Du er her: Hjem Mesterskaber Regler for distriktsmesterskaber i dressur for ponyer 2018