Regler for holdmesterskab for hest i Distrikt 5

Regler for holdmesterskab for hest i Distrikt 5

Tilmelding (inkl. efteranmeldelse) skal ske senest mandag inden stævnet. Ekvipagerne skal være kvalificeret/startberettiget med tilmelding. Holdsammensætning skal oplyses skriftligt til stævnesekretariatet senest mandag inden stævnet. I modsat fald udelukkes hold (uden at få indskuddet refunderet). Efter mandag kan man ved forfald udskifte max. 1 ekvipage, frem til lodtrækningen finder sted. Såfremt man ønsker at anføre rytternes indbyrdes startorden på holdet, skal dette oplyses inden lodtrækningen. Er indbyrdes startorden ikke oplyst, vil den arrangerende klub fastsætte denne startorden.

Mesterskabet rides i LA2A og LA4A. Mesterskabet er åbent for ekvipager, der ikke har været placeret i sværhedsgrad 5, eller været startet i sværhedsgrad 6 ved C-stævne, eller været placeret i sværhedsgrad 4, eller været startet i sværhedsgrad 5 ved B-stævne,  (dog undtaget resultater opnået af 6-års heste i championatklasser i FEI’s 6-års-programmer) ved C-stævne.

Hvert hold består af 3 ryttere på 3 heste, eller 4 ryttere på 4 heste fra samme klub. De 3 bedste resultater på hvert hold tæller. Resultaterne omregnes til %, og det vindende hold er det hold, der sammenlagt har højest %-sum.

Hvert hold skal have 2 ekvipager i LA4A og 1-2 i LA2A. På et hold, må der ikke være mere end 2 startende ekvipager i LA4A.

Startberettigede er ekvipager, der har opnået flg.:

  • Ekvipager, der skal starte i LA2, skal have opnået min. 50% i min. LA2 ved C-stævne.
  • Ekvipager, der skal starte i LA4, skal have opnået min. 50% i min. LA4 ved C-stævne.

Ved overvældende tilmelding, deles klassen i 2 afdelinger med hhv. LA2 og LA4. De to afd. afvikles med to forskellige sæt dommere. For så vidt muligt, bør afdelingerne afvikles samtidig på to baner af hensyn til ventetiden.

En ekvipage skal opnå minimum 50% af opnåelig pointsum for at kunne blive placeret på et hold i holdkonkurrencen. Der skal således være mindst 3 ekvipager på et hold, der har opnået minimum 50%, for at holdet kan blive placeret i holdmesterskabet. Har flere hold samme procentsum, vil det af de respektive hold med den højest-placerede rytter være bedst placeret. Giver dette ingen afgørelse tages den næstbedst-placerede på disse hold. Er der fortsat ingen afgørelse tages rytter nr. 3 – og herefter rytter nr. 4. Giver dette stadig ingen afgørelse, er holdene ligeplacerede.

Bemærk, det er IKKE tilladt at benytte bandager mm ved mesterskaber (se DRF’s dressurreglement pkt. 219,4).

Du er her: Hjem Mesterskaber Regler for holdmesterskab for hest i Distrikt 5