Breddeaktivitetsudvalget har efter flere henvendelser fra klubber/medlemmer nu sat et nyt koncept i gang. Konceptet er at få mere gang i breddeaktiviteterne ude i klubberne på alle niveauer.

Der er fundet egnet personer til at varetage denne opgave. Dette korps hedder Breddekonsulenter. Breddekonsulentens opgave er, at give klubberne inspiration, redskaber, visioner til hvordan de kommer i gang med breddeaktiviteter og dermed opnå fastholdelse samt at få nye medlemmer i klubben.

I kan finde oversigten over Breddekonsulenter her: https://go.rideforbund.dk/officials.aspx#OfficialGroups=breddekon&page=1&pagesize=30

Skulle I have spørgsmål, er I altid meget velkommen til at kontakte Breddeaktivitetsudvalget.