Det er ved at være den tid igen, så i lighed med tidligere år hører vi gerne fra jer, såfremt der er klubber i distriktet, der kunne være behjælpelige med afviklingen af DRF-turneringskvalifikationer.

Vi skal bede om en melding fra jer senest den 31. januar 2023.

Bemærk venligst, at vi ikke kan love klubberne en turnering på forhånd.

Snarest efter d. 31/1 laves den endelige plan og sender ud til jer – hvis der mangler arrangører til at afvikle turneringer efter ovenstående dato, forsøger vi at kontakte klubber direkte for afvikling.

Vi afvikler nedenstående turneringer:

Dressurens Venner Cup
6 kvalifikationer i alt, fordelt på 3 i Jylland, 2 på Sjælland og 1 på Fyn.
DRF Dækker doteringer og rosetter. Arrangør skal selv stå for dommerudgifter.
Turneringen er en holdturnering i LA2 og erfaringen viser at der kan være alt mellem 4 og 14 hold tilmeldt pr. kvalifikation. Klubben skal have et sekretariat, der kan håndtere holdklasser.

Toppony Stil Cup
6 kvalifikationer i alt, fordelt på 3 i Jylland, 2 på Sjælland og 1 på Fyn. Seneste afvikling i uge 31.
DRF dækker doteringer og rosetter. Arrangør står for dommerudgifter til ordinær dommer. Stildommerens udgifter dækkes delvist af DRF.
Cuppen foregår i LB3 for ponyer og der er fokus på rytterens stil. Der er en ordinær dommer samt en stildommer til klassen. DRF anviser stildommeren, mens klubben selv skal engagere ordinær dommer.

Catago Cup
6 kvalifikationer i alt fordelt på 3 i Jylland, 2 på Sjælland og 1 på Fyn. Seneste afvikling i uge 34.
Cuppen afvikles med 2 dressurdommer i henhold til funktionsskemaet. Klubben engagerer selv dommerne.
DRF giver tilskud på DKK 2000,- pr. stævne
Turneringen er for hesterytter og afvikles i 2 individuelle klasser pr. kvalifikationsstævne i hhv. LA4 og MB0.

Mustang Cup
Kvalifikationer fordelt i hele landet – så vidt muligt 1 pr. distrikt.

DRF dækker rosetter. Arrangør står for dommerudgifter til springdommer.

Cuppen afvikles i LA og MB stilspring. Plejer at være populær og giver derfor mange starter.
 

Brogaardens Kombi Cup afvikles - ved D-stævner

Som I måske også er blevet bekendt med, skal vi i år prøve kræfter med en ny turnering på D-plan. Nemlig Brogaardens Kombi Cup. Afvikling fra april til august.
Som navnet siger er det en kombineret cup, hvor deltagerne både skal ride spring og dressur – og til samme stævne. Vi skal derfor bruge stævnearrangører, der afvikler D-stævner med en dag med springklasser og en dag med dressurklasser.

Vi skal bruge 12 klubber i vest og 10 i øst.
I kan læse mere om cuppen her: https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-championater-turneringer/turneringer/brogaardens-kombi-cup