Leje af tidtageranlæg

Anlægget, bestående af :d5-1

  • 1 startsæt med sender og en modtager
  • 2 målsæt med sender og en modtager
  • 1 ur / kontrolboks
  • 1 horn
  • 1 ekstern display med 15 meter kabel

 

Klubber i distrikt 5:

Leje af tidtageranlæg kr. 500,00
Depositum kr. 2.000,00
I alt kr. 2.500,00

 

Klubber uden for distrikt 5 samt øvrige som ønsker at leje anlægget:

Leje af tidtageranlæg kr. 1.200,00
Depositum kr. 2.000,00
I alt kr. 3.200,00

 

Beløbet skal indsættes på konto 0712 6445474256 senest 8 dage før afhentning.

Klubben / lejer hæfter for det lejede materiel fra modtagelse til aflevering. Er der skader på tidtageranlægget ved aflevering og ved test efter aflevering samt manglende rengøring, skal klubben betale for reparation. Manglende rengøring afregnes med kr. 300,00 og aflevering senere end aftalt dato afregnes med kr. 100,00 pr. dag afleveringsfristen overskrides.

Hvis der er nogle problemer med tidtageranlægget under stævnet, kan Claus Skov kontaktes på telefon 40 17 63 66.

Vejledning kan hentes her .